Grolleman Groen Advies 2015 / Gemaakt door Pallie’s Webdesign

G ROLLEMAN GROEN ADVIES

Profiel

Het inrichten van de groene ruimte is een complex geheel van keuzes. Of het nu gaat om particuliere tuinen of grootschalige parken/ landschappen de kwaliteit wordt bepaald door gemaakte keuzes in ontwerp, materialen en beplantingen.

 

Ik ben André Grolleman en na mijn hoveniersopleidingen heb ik nog enkele specifieke opleidingen gevolgd, zoals Openlucht Recreatievoorziening en  Landinrichting en Natuurbehoud. Ik ben 12 jaren werkzaam geweest bij diverse groenafdelingen bij gemeenten. Daarna ben ik ruim 27 jaar werkzaam geweest op het bedrijfsbureau Groen bij een Sociaal Werkvoorzieningsschap.  


Gedurende deze periode was ik voornamelijk bezig met de werkvoorbeiding van groenaanleg en onderhoudsprojecten bij  gemeente, recreatiebedrijven en ook particulier tuinen. Ook de voorbereiding voor het aanlegen en beheren van grootschalige bosbouwkundige projecten was één van mijn taken.

 

Daarnaast was ik de laatste jaren als  projectleider betrokken bij het groenonderhoud riool –en zuiveringsinstallaties Zuid West Friesland. De werkzaamheden bestonden uit het begeleiden en toezicht houden op de uit te voeren werkzaamheden. Deze werkzaamheden werden uitgevoerd volgens een RAW bestek. Wekelijks werd rapportage gemaakt van de uitgevoerde werkzaamheden d.m.v. Besteksadministratie.


Door de steeds groter wordende vraag naar groenadvies heb ik besloten om een eigen bedrijf op te starten. Door de ruime ervaring met de inrichting en het beheer van de buitenruimte kan ik u advies geven in allerlei soorten cultuur- en civieltechnische projecten.


Vijver geeft rust in uw tuin Renoveren (snoeien)hout- singels Vaste plantenborder Fraai bloeiende Yucca